Onze school

wie is wie?

schoolreglement

infobrochure

onderwijswetgeving

visie kleuterschool

naar het eerste leerjaar

Welkom

Welkom, lieve mensen, op de nieuwe website van onze school. Een school die al jaren gekend is onder de naam “Kessel-Station”, duidend op de plaats van oorsprong. Aan de plaats van oorsprong verandert niets en ook de basisprincipes waar wij garant voor staan verdwijnen niet.
Onze vrije basisschool was en is gekend voor haar openhartigheid, haar zeer degelijk onderwijs, haar eerlijke communicatie, haar gedreven en uitstekende leerkrachten, haar hardwerkend oudercomité, haar vele projecten, haar sociaal en pedagogisch meeleven met alle kinderen, haar plaatselijk comité en schoolraad, haar immer kleurrijke en geanimeerde schoolfeesten, haar goede contacten met andere parochiale verenigingen, … Kortom, onze vrije basisschool maakt deel uit van de geschiedenis van Kessel-Station.
Zij zal ook mee de toekomst blijven bepalen van onze prachtige gemeente.
Ik kan inderdaad met enige fierheid zeggen dat ook ik een stukje (al is het nog klein) van deze gemeenschap ben geworden. Met stellige zekerheid kan ik vertellen dat ik van deze beslissing nog geen minuut spijt heb gehad.
Het was en is nog steeds niet mijn intentie om “de directeur” te zijn ook al draag je die titel. Ik ben van mening dat je twee voeten stevig op de grond het beste houvast bieden. Er zullen waarschijnlijk beslissingen genomen worden waar niet iedereen zich kan in vinden. Dat besef heb ik maar al te goed en ik maak me ook geen illusies hieromtrent. Een degelijke, eerlijke en beleefde communicatie zijn in deze onontbeerlijk.
Graag had ik toch nog mijn dank uitgesproken. Dankjewel lieve kinderen, van de allerkleinste peuter tot de stoerste zesdeklasser. Jullie zijn onmisbaar in ons verhaal. Zonder die zalige snoetjes, die snottebellen, die problemen met wiskunde, die valpartijen en ruzietjes, die groeps- en hoekenwerken, die openluchtklassen, die muzische dagen, die turn- en zwemlessen, die leeruitstappen, die stappen voorwaarts die de ene al wat sneller zet dan de andere, … . Zonder dit alles zouden wij onderwijsmensen niets zijn. Zonder dit alles zouden wij onderwijsmensen niet nodig zijn. Wij houden ervan om jullie te begeleiden in jullie mens-worden en … wij houden zonder weerga van elk van jullie.
Ik spreek mijn enorme waardering ook uit voor onze leerkrachten.  Uit jarenlange ervaring weet ik dat zij een grote verantwoordelijkheid dragen. Niet alleen vraagt men van hen dat zij onze kinderen het cognitieve, het puur verstandelijke bijbrengen. Neen, de kleuterjuf of onderwijzer moet voor onze kinderen voor meerdere draagvlakken zorgen. De affectie tot de medemens, de zelfredzaamheid, het muzische zijn nog maar enkele van deze draagvlakken.
Onze leerkrachten zijn zoals onze ceder.
Een boom die symbool staat voor macht (over kennis) en waardigheid, dapperheid en glorie, schoonheid en vruchtbaarheid (al moet je dat laatste niet te letterlijk nemen).
Hartelijk dank ook lieve ouders, voor al de zorgen die jullie aan je kinderen besteden, ook al is dat in deze tijd niet steeds eenvoudig. Jullie vertrouwen in onze school betekent dat onze leerkrachten het volste vertrouwen krijgen. Dat loopt niet altijd zoals beide partijen dat zouden willen maar dan verhopen wij op goede en eerlijke communicatie.
Bedankt ook voor alle andere manieren waarop jullie onze school steunen. Wij hebben die steun broodnodig.
Ik wens ook alle anderen die de rol van de ouders soms of regelmatig overnemen niet te vergeten. Dankjewel aan de grootouders, tantes, nonkels, peters, meters, of anderen die onze school in hun hart dragen.

Guido Mertens
Met hart en ziel directeur van De Ceder